Message to Maria Magdolna – 15 March 2018

Békemenet

Mária Magdolna

[See website:http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/03/15/bekemenet]

[English Translation by Manuel Silveira]

Mária Magdolna (Mary Magdalene)

Thursday, March 15, 2018

I saw how the sky opened above Parliament, where the Virgin appeared with the little Jesus in her arms. Our Heavenly Mother had the Hungarian Holy Crown on her head and in the right hand the Messiah holding a white dove. The dove left the hands of our Lord and flew over the peaceful crowd.

The Holy Spirit underlined this: “I have given you peace, as the resurrected Christ greeted the apostles with peace. Blessed is the blessing of the Father, for many have called for love for their nation and households. Grace and blessing have come down to the Poles and Transylvanians who keep the future of your nation in their hearts. Rejoice because the Sky has been watching the dance, music, and rhythm of Hungarians. All of these had a great value because they came from the heart and the soul. Many have listened to My call, and therefore your nation will rise as it was during your great kings (e.g. King Matthias, Saint László …). Because of your unity and prayers, your enemies are weakened, those who are acting against Hungary. They do not know that their alliance with Satan (which they have done in inexperience) won’t help them to achieve their goals, rather they will suffer losses. Anyone who struggles with God on the side of Satan becomes ultimately a loser.”

A fireman appeared above Hungary, a phoenix, and at that time the Lord said:

“Your nation is like a phoenix bird that symbolizes resurrection and eternal life. This bird will never die and it will be able to rebirth from its ashes. This is the Hungarian nation, which has always been able to recover after the oppression of aliens. It is time for the Hungarian people to master their present and future!  Be united in your will, and following the example of your ancestors, defend your country with the power of faith in God.”

—-

[Original Hungarian Language]

2018. 03. 15, Csütörtök

Láttam, ahogyan a Parlament fölött az égbolt megnyílt, ahol a Szűzanya megjelent karjában a kisded Jézussal. Mennyei Édesanyánk a magyar Szent Koronát viselte a fején, és a Messiás jobb kezében egy fehér galamb volt. A galamb kirepült Urunk kezéből és a tömeg (békemenet résztvevői) fölött végig repült.

A Szentlélek ezt sugallta közben: „Békémet adtam nektek, miképpen a feltámadt Krisztus békességgel köszöntötte az apostolokat! A békemenetet Atyám megáldotta, hiszen sokakat az egységre és a haza iránti szeretetre szólított. A kegyelem és áldás leszállt a lengyelekre és az erdélyiekre is, akik szeretettel hordozzák szívükben nemzetetek jövőjét. Örüljetek, mert az Ég figyelemmel kísérte a magyarok táncát, zenéjét és szónoklását. Mindezeknek nagy értéke volt, mert szívből fakadt telve hazaszeretettel. Sokan hallgattak a hívó szóra, és ez mutatja számotokra, hogy nemzetetek fel fog emelkedni úgy, miként nagy királyaitok idején (pl. Mátyás király, Szent László…). Egységetek és imáitok hatására ellenségeitek meggyengültek, akik hazátok ellen cselekszenek. Ők nem tudják, hogy a sátánnal való szövetségkötésük (ezt tehetetlenségükben tették) nem fogja őket előrébb vinni céljaik elérésében, sőt inkább a saját vesztükbe fognak rohanni. Aki harcba száll Istennel a sátán oldalán, az végül csak vesztes lehet.”

Magyarország fölött egy tűzmadár jelent meg, egy főnix és ekkor az Úr így szólt:

„Hazátok olyan, mint egy főnix madár, amely a feltámadást és az örök életet szimbolizálja. Ez a madár soha nem hal meg és hamvaiból képes újjászületni. Ilyen a magyar nemzet is, amely mindig talpra tudott állni az idegenek elnyomása után. Eljött az ideje annak, hogy a magyar nép kezébe vegye a maga jelenét és jövőjét! Legyen egységes az akaratotok, és őseitek példáját követve védjétek meg hazátokat az Istenbe vetett hit erejével!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *