Message to Maria Magdolna – 20 March 2018

Message to Maria Magdolna of Hungary

20 March 2018

Maria Magdolna (Mary Magdalene)

[English translation by Manuel Silveira]

March 20, 2018

At the beginning of December 2017, I saw Satan appearing before the Holy Crown and seeking its destruction as the crown has caused his defeat. As Satan approached the crown, he immediately fell because he had no power over it.I heard the Heavenly Father saying:

ETERNAL FATHER: “Though you are the ruler of this world and you have the crown of most of the kingdoms of world history, you will never have the power over the Holy Crown. It is the only crown that was served by the Holy Kings in the Holy Trinity. There is officially no king of Hungary now, but the crown is still doing the job it was originally specified.”Satan, by the will of God, withdrew from the crown saying: “Give me Hungary to try to do the same as I have done to the Church.” The Lord replied: “No.”

God has not given our nation to the wicked. But this grace will be sustained by the offering and sacrifice of the Hungarian people. The offerings have the strength to turn Satan ineffective.

——

A felajánlás előzménye

[English Translation coming later]

[See website: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/03/20/a-felajanlas-elozmenye]

2017. december elején láttam, hogy a Sátán megjelent a Szent Korona előtt és arra törekedett, hogy a koronát megsemmisítse, hiszen a vereségét okozza. Ahogyan a Sátán megközelítette a koronát azonnal kővé dermedt, mert nincs ereje fölötte.

A Mennyei Atya hangját hallottam, aki így szólt: „Bár e világ fejedelme vagy és a világtörténelem legtöbb királyának koronáját birtokoltad, nem lesz hatalmad soha a Szent Korona fölött, melyhez hasonló nincs a földön. Ez az egyetlen korona, amely a magyar szent királyok által a Szentháromság szolgálatában állt. Hivatalosan most nincsen királya Magyarországnak, ám a korona most is ugyanúgy betölti feladatát, amelyre eredetileg is rendeltetett.”

A Sátán Isten akarata által kilépett kővé dermedt állapotából, és visszahátrált a koronától, miközben így szólt: „Add nekem Magyarországot, hogy próbára tegyem úgy, ahogyan az Egyház fölött is felhatalmazást kaptam.” Az Úr erre azt felelte: „Nem.”

Isten nem adta ki nemzetünket a gonosznak. De ezt a kegyelmet a magyar nép felajánlása és áldozata által fogja fönntartani. A felajánlásoknak olyan ereje van, amellyel szemben a Sátán tehetetlenné fog válni.