Message to Maria Magdolna – 14 July 2018

Message to Maria Magdolna of Hungary

14 July 2018

[English Translation by Manuel Silveira]

Mary Magdolna,

Jesus: My children, those who volunteer to martyrdom or seek the opportunity of death for My name, I tell you their sacrifices are of little value to Me. Those who confess to themselves that they will be My martyrs do not know Me. I do not tell anyone what death is waiting for, because the future is hidden in every person. Those who believe that their faith is so strong that they will sacrifice their lives will sooner than they would think. Many times the strongest people prove to be the weakest. Without My Grace you will be lost. My mercy can only work really in those who acknowledge their nullity before me, because they know that all good comes from me. My children, Christians will be persecuted by the end of the world (except for 1000 years of peace), for wickedness will mute the truth that has no power over it. The land will not be inherited by the violent, but by the gentle and the humble. The rule of the violent endures a short time.

My children, the true martyrs are not voluntarily slain, but escape as long as they can. My mother also escaped to Egypt with Me and St. Joseph because she knew Herod was killing the Messiah. Those who were martyrs had to fight themselves their fears of death. They prayed earnestly and steadfastly because the prayer gave them strength. Their lives were entrusted to me and let me decide on them. They prayed for their enemies who did not know what they were doing. The martyrs knew that if they denied their faith, they would lose their eternal life and Me, the Supreme Good.

My children, in the Islamic religion, many come to volunteer martyrdom because they believe they will come to Paradise. Satan, the father of the lie, has been throwing them into the damnation not only of the body, but of the soul. Islamic martyrs commit suicide in my eyes. Volunteer martyrs are no different to them. The true Christian does not deal with how he wants to die, but is constantly working on his conversion until the day of his death. Post-mortem life is unknown to all people because it is an eternal secret that can only be perceived and understood through personal experience. There are many books and testimonies about the afterlife, but they are different to read these and other things in reality to experience the unbreakable.

Trust me for your death, for it is not death that counts, but how you could use your talents on the earth! Many sacred people wanted to be martyrs, but I saved them from recklessness and turned their lives in a better direction that produced more fruit.  Allow me to shape the circumstances of life and death.

——

[Original Hungarian Language]

Júl 14 Címkék: hit 0 hozzászólás

Szűz Mária efezusi háza

Mária Magdolna

2018. 07. 14, Szombat

Jézus: Gyermekeim, mindazok, akik önként jelentkeznek a vértanúságra vagy keresik a halálra való alkalmat az Én nevemért, bizony mondom nektek, hogy áldozatuk nem sokat ér az Én szememben. Akik vakmerően kijelentik magukról, hogy ők az Én vértanúim lesznek, azok nem ismernek Engem. Én senkinek sem jelentem ki, hogy milyen halál vár rá, mert a jövő minden ember előtt rejtve van. Akik úgy gondolják, hogy erős a hitük olyannyira, hogy az életüket is feláldoznák értem, azok hamarabb el fognak bukni, mint ahogyan azt gondolnák. Sokszor a legerősebb emberek bizonyulnak a leggyengébbeknek. Az Én kegyelmem nélkül elvesznétek. Kegyelmem csak azokban tud igazán munkálkodni, akik elismerik semmisségüket előttem, mert tudják, hogy minden jó Tőlem származik. Gyermekeim, a keresztényeket a világ végéig üldözni fogják (kivétel az 1000 éves béke alatt nem), mert a gonoszság elakarja némítani az igazságot, ami felett nincs hatalma. A földet nem az erőszakosak fogják örökölni, hanem a szelídek és az alázatosak. Az erőszakosak uralma rövid ideig tart. Gyermekeim, az igazi vértanúk nem mennek önként a halálba, hanem menekülnek, amíg tudnak. Édesanyám is egyiptomba menekült Velem és Szent Józseffel, mert tudta, hogy Heródes megkarja ölni a Messiást. Azok, akik  vértanúk voltak, azoknak le kellett küzdeniük a halál iránt való félelmüket és önmagukat. Buzgón és állhatatosan imádkoztak, mert az ima erőt adott nekik. Életüket Rám bízták és hagyták, hogy minden az Én akaratom szerint történjék. Imádkoztak ellenségeikért, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. A vértanúk tudták, hogy ha hitüket megtagadják, akkor elveszítik az örök életüket és Engem, a Legfőbb Jót. Gyermekeim, az iszlám vallásban sokan jelentkeznek az önkéntes mártírhalálra, mert hiszik, hogy utána a Paradicsomba jutnak. Ezt a hazugság atyja hitette el velük, aki nemcsak a testet, hanem a lelket is a kárhozatba taszíthatja. Az iszlám mártírjai az Én szememben öngyilkosságot követnek el. Az önkéntes vértanúk nem különbek náluk. Az igaz keresztény nem azzal foglalkozik, hogy hogyan akar meghalni, hanem szüntelen a megtérésén munkálkodik halála napjáig. A halál utáni élet minden ember számára ismeretlen, mert ott egy örök titok tárul fel, amelyet csak személyes megtapasztalás által lehet felfogni és megérteni. Sok könyv és tanúság van a túlvilágról, ám más olvasni ezeket és más a valóságban megtapasztalni a megfoghatatlant. Bízzátok Rám halálotokat, mert nem a halál számít, hanem az, hogy hogyan tudtátok talentumaitokat kamatoztatni a földön! Sok szent akart vértanú lenni, de Én megóvtam őket a vakmerőségtől és életüket egy jobb irányba tereltem, amely még több jó gyümölcsöt termett, hiszen sok-sok embert Hozzám vezettek. Engedjétek, hogy a körülményeket Én alakítsam, amely