Message to Maria Magdolna – 8 July 2018

Message to Maria Magdolna of Hungary

8 July 2018

[English Translation by Manuel Silveira]

Mária Magdolna,

In my dream I saw a beautiful spring, in the middle of which there were rocks built on each other. The height of the rocks was close to the sky and the light of the Sun sprang on them. I noticed that at the bottom of the rocks, Franciscan monks were embedded into the rocks as a statue of silver as if they were some kind of retaining force. The sculptures unexpectedly came alive and I hear as they sing to the Lord. The sky and the earth rang out of this heavenly music (the world is silent), which filled my heart with supernatural joy. The melody of heavenly music resembled Gregorian chants (Latin words). In the middle of the rocks, I saw St. Francis of Assisi, surrounded by the light of God, and sent me a blessing from a distance. The heavenly songs have been intensified and heard as they sing the alleles in which I myself joined. Above the rocks, Jesus Christ appeared glorified, and all the rays of the Sun fell upon him. When I saw him, my happiness grew on, which cannot be described in words.

Jesus: My children, the rocks built on each other are My Eternal Church. Verily, I say to you, although my church is under great trial, Satan will not be able to destroy my church even as his angels will strive to do it. My Church Members, like me, will have to endure suffering and persecution, but they will experience the great joy of resurrection after the great cleansing. Through St. Francis of Assisi, I renewed my Church, which had departed from the gospel. The Franciscan Order was an effective saving force for my Church in the past, and it is in the present and will be in the future. Learn from the spirit of St. Francis who recognized the depth of my love and always followed my example. My Children, always follow My Church and set aside all the prejudices of my shepherds.  I am still glorified (in body and soul) at the right hand of my Father, and as the head of the Church I will never leave my flock.

——

[Original Hungarian Language]

Álmomban egy gyönyörű forrást láttam, melynek közepén olyan sziklák voltak, amelyek egymásra épültek. A sziklák magassága közel volt az éghez és a Nap fénye rásugárzott. Észrevettem, hogy a sziklák aljánál ferences szerzetesek ezüst szobor formájukban beépültek a sziklákba úgy, mintha valami megtartó erőt jelentenének. A szobrok váratlanul megelevenedtek és hallottam, ahogyan az Úrnak énekelnek. Az ég és a föld ettől a mennyei zenétől zengett (közben a világ zaja elnémult), amely természetfeletti örömmel töltötte el a szívemet. A mennyei zene dallama hasonlított a gregorián énekekre (latin szavak). A sziklák közepénél láttam Assisi Szent Ferencet, akit Isten fénye vette körül és a távolból egy áldást küldött felém. A mennyei énekek tovább fokozódtak és hallottam, ahogyan az alleluját éneklik, melybe magam is bekapcsolódtam. A sziklák fölött Jézus Krisztus megdicsőült állapotában megjelent és a Nap minden fénysugara rávetődött. Amikor Őt megláttam, akkor boldogságom tovább növekedett, amely szavakkal le nem írható.

Jézus: Gyermekeim, az egymásra épülő sziklák az Én egyházamat jelenti, amely örökké fönnmarad. Bizony mondom nektek, hogy bár egyházam nagy próbatétel alatt áll a Sátán és angyalai nem fogják tudni megsemmisíteni bármennyire törekszenek is rá. Egyházam tagjainak Hozzám hasonlóan részt kell vennie a szenvedésben és az üldöztetésben, de ugyanakkor tapasztalni fogja a feltámadás nagy örömét is a nagy megtisztulás után. Assisi Szent Ferencen keresztül megújítottam egyházamat, amely az ő korában eltávolodott az evangéliumtól. A ferences rend komoly megtartó erőt jelent egyházam számára a múltban, a jelenben és a jövőben. Tanuljatok Szent Ferenc lelkületéből, aki felismerte szeretetem mélységét és mindig követte az Én példámat! Gyermekeim, mindig kapaszkodjatok bele az Én egyházamba és tegyétek félre minden előítéleteteket pásztoraimról. Egyedül a bűnt ítéljétek el, de magát a bűnöst karoljátok fel, ahogyan Én irgalmamban újra és újra felkarollak titeket. Én most is megdicsőülten (testben-lélekben) vagyok jelen Atyám jobbján, és mint az Egyház feje sosem fogom magára hagyni nyájamat.