Message 781 (in Slovak) – 13 March 2019

Správa 781 – 13 marca 2019 14 marec 2019 – 11:22 zverejnená

Správa daná od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA 13. marca 2019

Kardinál Pell: Dané obvinenia sú ohavnosťou pred Bohom a proti Pravde – Vaše presvedčenie je škandalózne a prinesie veľké utrpenie na mesto Melbourne a Austráliu – Štát Kalifornia bude odstránený – USA má iba krátky čas, lebo ju veľká vojna pohltí – Argentína sa dostala do chaosu, lebo dali Ma na bok od seba – Mexiko: sopka vybuchne a prinesie veľkú skazu na Zemi.

WILLIAM: Ježiš prichádza – prišiel podobným spôsobom, ktorý vidíte na videu – v Triumf Pána – ako prichádza na bielom koni. Je tu prítomných mnoho Anjelov a s Ježišom prišli aj mnohé Sväté duše, ktoré sú na jazdeckých koňoch za sebou v rade. Podišiel bielou uličkou, ktorá prichádza z Bieleho Kríža. Ježiš prešiel popred Biely Kríž pred časom. Ježiš sa zastavil a zostúpil z koňa a Svätý Michal je napravo od Ježiša a drží v ruke Ježišov meč – zlatý meč. Ježiš teraz robí znamenie Kríža:

Náš Pán: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím Môj milovaný syn, Biela Skala, ktorá bude zachraňovať ľudstvo v tejto dobe. Zdravím všetky Moje deti na celom svete, a to najmä tie deti, ktoré aj naďalej zostanú verné Mne.“

„Dnes Moje drahé deti, toto je smutný deň – a napriek tomu slávny deň – lebo Austrálsky rozsudok bol urobený na Môjho milovaného syna, kardinála Pella. Obvinenia uvedené sú ohavnosťou pred Bohom – lebo tieto útoky sú proti kardinálovi Pellovi a proti pravde.“

„Môj milovaný Kardinál: Buď v kľude, syn môj! Teraz poznáte utrpenie, o ktoré vás žiadam, aby ste odčinili mnohé hriechy spáchané v Austrálii a na celom svete. Vaše presvedčenie je škandalózne a prinesie do mesta Melbourne a Austrálii veľké utrpenie v nasledujúcich rokoch. Ale buď v pokoji, Môj milovaný syn, lebo Som s tebou.“

„Tí, ktorí spáchali tento hriech, budú predvedení predo Mňa skôr, než na nich padne dlhý a ťažký súd a na mnohé duše, ktoré popierali Pravdu. Vezmi odvahu, syn Môj, lebo vedz, že Ten, o ktorom teraz hovorím, prešiel tým istým ponížením, ale pravda sa ukáže, lebo súd padne na mnohých. Maj odvahu, syn Môj, lebo Som ťa požehnal: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Moje deti Austrálii a vo svete: Vedzte, že prídem zachrániť ľudstvo, lebo keby Som to neurobil, väčšina sveta by bola zatratená. Mnohí z našich detí na celom svete sa pýtajú, čo sa deje, lebo vidia toľko zla, ktoré zostupuje na ľudstvo. Moje deti, boli ste varovaní už mnoho rokov o tom, čo má prísť na svet. Čoskoro bude Antikrist známy po celom svete a ľudstvo mu podľahne, lebo ľudstvo zabudlo, že sme ich stvorili.“

„Pre ľudí na celom svete hovorím: Bdejte a modlite sa, lebo veľa vecí, ktoré prídu na ľudstvo, aby ho prebudilo zo svojho spánku. Kalifornia – miesto, ktoré malo uctievať a oslavovať Boha, Ho zaprisahalo a použilo ľudstvo, aby prinieslo všetko čo príde na tento štát. Aké je to smutné, Moje sladké deti. Čoskoro svetová vojna príde na ľudstvo a ľudstvo bude vidieť, čo to urobilo pre seba.“

„Štát Kalifornia bude odstránený, ale než to príde, vylievam svoje milosrdenstvo na každého muža, ženu a dieťa, aby prišli do Môjho Najsvätejšieho Srdca, kým majú čas.“

„Amerika je vo veľkej temnote, aj keď mnohé duše začínajú si uvedomovať a začínajú chápať to, čo JA, váš Boh, pýtam. Všetky deti sa musia modliť a kajať, lebo Spojené štáty americké majú iba krátky čas lebo ich veľká vojna pohltí.“

„Môj milovaný syn, Donald Trump, veľmi tvrdo pracuje na tom, aby sa Spojené štáty dostali do mieru a prosperity. Toto však bude skrátené, lebo ľudstvo zabudlo prísť ku Mne, že Som mier a mám milujúce Srdce pre všetky Moje deti.“

„Ľudia v Argentíne: Dôvodom, prečo sa krajina dostala do chaosu, je to, že Moje deti neuznávajú Mňa a umiestnili Ma stranou. Dal Som vám dostatok príležitostí, aby ste Mi boli verní. Preto vás prosím, aby ste išli na spoveď a na Svätú omšu, lebo to iba týmto spôsobom budete vidieť pravdu.“

„Modlite sa, Moje deti, v Mexiku, lebo sopka vybuchne a prinesie veľkú skazu na Zem a mnohé duše budú prenesené skrze závoj. To je doba veľkého pokánia za naše deti. Je čas premýšľať o všetkom, čo sa deje vo vašom živote. Vzývajte Moju Najsvätejšiu Matku, lebo čaká na vaše volanie, lebo spása Zeme bola umiestnená do Jej Nepoškvrneného Srdca.“

„Moje sladké deti, túžim po vašom šťastí a radosti vo svete, ale mnohí z vás Ma dali na bok od seba stranou. Tieto problémy, ktoré vidíte v Európe a na Strednom východe, vzplanú a prinesú vám veľké zármutky a trápenie pre vás. Preto sa pýtam vás, drahé deti, či ste sa nepoučili zo svojich minulých chýb? Koľkokrát cítite, že JA, Ježiš Kristus a Moja Najsvätejšia Matka, ešte prídeme k vám? Modlite sa a čiňte pokánie, drahé deti, lebo iba týmto spôsobom dostanete spásu a poznanie toho, čo má byť.“

„Pre deti Anglicka, Walesu, Škótska a Írska: Hovorím vám, odložte Brexit nabok a obráťte sa na Mňa, lebo vás ochránim a zachránim vás. Neuvedomujete si, čo robíte, drahé deti, ako diabol plánuje vás zdiskreditovať a priniesť veľké škody do vašich národov. Obráťte sa ku Mne a JA vyriešim všetky vaše potreby.“

„Je toho toľko, čo by Som mohol povedať, milé deti, ale to, čo Som povedal v minulosti, budem znovu obnovovať. Čas je na dosah ruky, kedy svet bude nevyvážený, kým sa Moje deti nenavrátia ku Mne svojmu Bohu.“

„Milujem vás, milé deti a so Mnou dnes mám všetkých svojich vojakov pripravených ísť na očistenie sveta od tak veľa korupcie. JA vás milujem, sladké deti, žehnám vám a posilňujem vás. V týchto nadchádzajúcich týždňoch pôstu, premýšľajte o Mojom živote a živote Mojej Najsvätejšej Matky, lebo obaja sme dali všetko našim deťom, aby naše deti boli spasené a mohli žiť s nami večne.“

„JA vás žehnám, Moje deti a JA ťa požehnávam, Môj svätý syn. Vezmi odvahu, nemáš sa čoho báť a zostaň v pokoji, aby si miloval a slúžil Bohu svojmu. Ďakujem. Žehnám ti, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Choď v pokoji, dieťa Moje! Budem s tebou viac hovoriť, v najbližších dňoch.

WILLIAM: Ježiš sa teraz vracia na svojho koňa a Svätý Michal sa vznáša nad Ním a Ježiš nariadil všetkým Svätým a Anjelom, aby Ho nasledovali. Ježiš teraz odišiel.

Správa skrze Valenta SEER Sydney 05. 03. 2019

pozri http://valentina-sydneyseer.com.au/5-march-2019/

VYKONÁVAM ÚSPEŠNOSŤ PRE TÚTO SPRAVODLIVOSŤ

VALENT: Počas noci som vydržal veľa fyzického utrpenia do bodu, kedy som skoro spal. Stále som sa hádzal a otáčal celú noc. Ako väčšina nocí, môj pokoj bol plný svätých duší. V ranných hodinách náš Pán Ježiš asi piatej hodine sa zjavil, a usmieval sa. Povedal:

Ježiš: „Moje dieťa, bolesť ktorú prechádzaš a vydržal si celú noc, dovolíš Mi ju použiť pre kardinála Pella?“

Odpovedal som: „Áno, môj Pane.“ Potom náš Pán mi vysvetlil:

Ježiš: „To pomôže a prispeje za nespravodlivosť. Budem mocne prosiť za túto nespravodlivosť. Moje deti, JA viem všetko, ich činy a ich lži.“

Ježiš bol šťastný a pozeral sa na mňa. Povedal som: „Pane, videl som Tvoju moc, ktorú si mi ukázal. Kto môže ísť proti tebe? Nikto!“ Náš Pán povedal:

Ježiš: „Pracujem ticho a hlboko v duchu ľudí a prinášam to, čo je spravodlivé a pravdivé.“

Povedal som: „Ty si Ten jediný, môj Pane, kto ho môže oslobodiť.“

Ďakujem Pane Ježišu. Milujem Ťa pre Tvoje neviditeľné a silné milosti. Ježiš povedal:

Ježiš: „Prosím ťa, aby si šiel na Svätú omšu a ponúkol Mi všetko, čo Som ti povedal, a dnes ti to ukázal.“

Neskôr ten deň, keď som prišiel na Svätú omšu v katedrále Svätého Patrika, Parramatta. Po obdržaní Svätého prijímania, povedal som Pánovi, „Ďakujem Bohu za príchod ku mne v Eucharistii. Ponúkam, čo si chcel odo mňa za kardinála Pella.“ Keď som urobil túto modlitbu k nášmu Pánovi, dostal som víziu. V tomto videní, som videl veľa ľudí, nie z tejto obce, išli pešo smerom k oltáru, na Sväté prijímanie. Zrazu som si všimol, že kardinál Pell bol tiež medzi týmito ľuďmi. Bol úplne oblečený ako kardinál a mal krásnu Mitru na hlave.“ Náš Pán mi ukázal, ako duchovne živí kardinála Pella Svätou Eucharistiou, aby mu dal silu prejsť jeho utrpením.

Ďakujem Pánovi za všetky Jeho mocné milosti a príhovor.

Pozri tiež túto správu zo Christina Gallaghera 28. februára 2019:

http://amordei.net/2019/03/04/message-to-christina-gallagher-28-february-2019/

„Poznanie, že Môj kňazský syn, kardinál George Pell, mal finančné zločiny a sexuálne zlé správanie, ktoré chcel napraviť pre dobro Cirkvi a pre pravdu, to bol dôvod, prečo ho moc temnoty zatienila falošnými obvineniami. Želám si, aby svet poznal jeho nevinnosť a túžim po človeku hriechu, ktorý si to uvedomil, že jeho neprávosť sa prejaví vo svetle Božej spravodlivosti. Držal Som svoj plášť nad Mojím drahým kňazom-synom a Mojím Srdcom plakal nad tým, čo bolo naňho uvalené, aby vydržal v tejto strašnej nespravodlivosti a podvodu.“

http://amordei.net/2019/03/02/the-little-pebble-and-cardinal-pell-28-february-2019/

(https: //www.firstthings com/web Exkluzívne/2019/02/the-pell-záležitosť-Austrália-je-sa-na-súd)

(Miranda Devine, „Pell platenie ostatné“, strana 13, Daily Telegraph 27. februára 2019, www.dailytelegraph.com.au )

https://nypost.com/2018/12/31/the-unfair-anti-catholic-conviction-of-cardinal-george-pell/

http://amordei.net/2017/05/26/truth-and-facts-26-may-2017/

http://amordei.net/2015/10/13/truth-be-known-legal-document-1-of-2/

http://amordei.net/2017/03/28/truth-be-known-legal-document-2-of-2/