Message 782 (in Slovak) – 25 March 2019

Správa 782 – 25. marca 2019 26. marec 2019 – 06:07 Doručené

Správa daná od Panny Márie skrze Williama COSTELLIA v jeho dome – 25. 03. 2019

na Sviatok Zvestovania

Svätá Matka Cirkev ide ďalej do tmy; mnohí nerozoznávajú, čo sa deje – Antikrist sa usiluje prevziať kontrolu nad Svätou Matkou Cirkvou a usiluje o zničenie viery – František, prečo popierate pravdu? Vráťte sa, ak budete mať čas – Ľudia z Austrálii, varovala Som vás mnohokrát, ale nepočúvate; Dala Som vám proroka zo všetkých prorokov, aby vás viedol a poradil vám, ale vy ste ho dali na bok.

WILLIAM: Tisíce a tisíce anjelov sú okolo budovy. Biely Kríž je na oblohe, a ten je veľmi, veľmi jasný. Krásna, ulička svetla zostúpila z Kríža – tá je veľmi široká. Je tu mnoho Anjelov …. a pri našej Matke je veľmi veľa Anjelov – všetky z nich držia meče. Všetci hovoria ruženec: „Zdravas Mária milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.“ Keď hovorili ruženec zdalo sa, že svietia. Naša Svätá Matka je celá v čistom bielom. Má okolo pása modrý opasok a tentoraz Panna má meč. Je umiestnený v opasku na pravej strane Panny Márie. Panna Mária je teraz veľmi blízko; Ona sa kĺže na nádhernom bielom mráčiku – mrak je asi meter veľký. Vidím krásne nohy Našej Panej – sú veľmi krásne. Medzi každým Jej prstom je ruža. Panna Mária kladie meč k anjelovi, ktorý nás dopredu privítal – (Svätý Annatus) – a Panna Mária berie svoj ruženec a pobozká Nášho Pána:

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária je tú vnútri. Sú tú veľa, veľa Anjelov okolo Nej.

Naša Pani: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn, náš budúci Vikár pre Svätú Matku Cirkev. Zdravím všetky Moje deti ktoré sa tu zišli predo Mnou a po celom svete. Dnes je veľký Sviatok vo Svätej Matky Cirkvi – to je sviatok spomienky symbolu pre naše deti, aby si uvedomili, že Som, Matka Ježiša Krista, Som tu a chcem viesť naše deti v nasledujúcich rokoch, aby Svätá Matka Cirkev podľahla zlobe Antikrista.“

„Moje milované deti, mnohí z vás zaspali a nesledujú správy uvedené po celom svete. Mnoho z nich sú unavení, ale drahé deti, nesmiete byť unavení. Zdvihnite Môj Svätý ruženec a modlite sa so všetkými svojimi srdcami. Doba Veľkého súženia teraz je na vás. Každý deň počujete o zverstvách a bolestiach po celom svete, lebo ľudstvo sa rozhodlo odísť od Môjho Božského Syna. Čo mám robiť, drahé deti? Mám dovoliť Ruke Môjho Otca a vašim rukám, aby boli uvoľnené na ľudstvo? Ó, deti! Ó, deti! Aké veľké bolesti prinesiete Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu? Žiadala Som o modlitby po celom svete, a to prostredníctvom mnohých Mojich zjavení, s ktorými idem, aby si naše deti uvedomili, čo umožňujú na Zemi. Svätá Matka Cirkev ide ďalej a ďalej do tmy.

„Moje deti, vy nevidíte silu Antikrista, ako pohltí celý svet? On ešte nie je verejný, ale veľmi skoro bude verejný, prevezme kontrolu nad Svätú Matku Cirkev a všetkými náboženstvami, lebo sa usiluje o zničenie viery, drahé deti. Preto žiadam všetky naše deti, aby sa modlili.“

„Deti z Anglicka na Britských ostrovoch – ste prišli k rozhodnutiu o Brexite, ale JA Som vás varovala: Nenechávajte ho otvorený pre ľudstvo, lebo ak by ste mali ísť negatívnym spôsobom, vaše ostrovy budú rozdrvené. Moje deti nevidia všetko, čo sa deje v zákulisí, ale Moje deti Európa bude rozdelená a bude formovaná do desiatich (10) národov, ktoré budú vládnuť. Ľudstvo sa domnieva, že to prinesie mier a harmóniu medzi našimi deťmi, ale JA vám hovorím vážne, rozdelí ľudstvo a privedie ho do veľkého konfliktu, lebo za ním je Antikrist, Moje drahé deti.“

„Modlite sa za Izrael, lebo Izrael bude vytrhnutý a mnoho národov pôjde do vojny a prináša tretiu svetovú vojnu, o ktorej Som hovorila mnoho storočí. Modlite sa, drahé deti, lebo Cirkev podľahne Antikristovi a človek bude rozptýlený po celom svete hľadajúci pravdu, ale pravda je v Mojom Božskom Synovi, Ježišovi Kristovi, Synovi Živého Boha.“

„Modlite sa, drahé deti, ak ide o ázijské krajiny, lebo ázijské krajiny pôjdu čoskoro do vojny a Austrália sa bude podieľať.“

„Moje deti, Moje deti: prečo ste opustili Môjho Božského Syna v rozhodujúcej hodine Cirkvi? František, František – prečo popierate pravdu? Obráťte sa späť, Môj synu, kým máte čas, lebo aj keď Môj Božský Syn bdie nad vami, vy ste Ho opustili!“

„Modlite sa, Moje deti, za hierarchiu, za mnohých z hierarchie, lebo sú na širokej ceste – cestá, ktorá je ďaleko od Môjho Božského Syna. Svätá Matka Cirkev teraz prejde mnohými skúškami, lebo ľudstvo sa už viac nemodlí. Čoskoro uvidíte Veľké delenie vo Svätej Matky Cirkvi, kde tí, ktorí skutočne veria v Môjho Božského Syna, budú vľavo. Plačem veľa, veľa sĺz, Moje deti, lebo Moje deti nechcú vidieť pravdu, ako to v skutočnosti je.“

Japonsko vy Moje milované deti. Koľko ďalších katastrof musíte vidieť predtým, než sa obrátite na Môjho Božského Syna? Veľké zemetrasenia a cunami prídu na vašu krajinu a vezmú mnoho tisíc detí. Sú to znamenia pre vašu krajinu, čo je nevyhnutné obrátiť sa na Môjho Božského Syna. Prosím deti na celom svete, aby sa modlili za Japonsko. Modlite sa za Indonéziu, lebo vulkanické poruchy zničia mnoho z ich ľudí.“

„Ľudia v Austrálii, varovala Som vás mnohokrát, ale nepočúvate Moje Slová. Dala Som vám proroka zo všetkých prorokov, aby vás nasmeroval a riadil k svätosti, ale vy ste ho umiestnili stranou. Modlite sa, drahé deti, za Sydney a Melbourne, dostanú mnoho veľkých trestov v najbližších rokoch.“

„Moje deti, Moje deti: Ako vás milujem! Dávam vám dnes veľa Anjelov – títo anjeli budú k ochrane proti Zlému a jeho plánom, lebo satan si želá celý svet, ale ten nebude jeho. Preto sa modlite drahé deti.“

WILLIAM: Naša Pani mi teraz ukazuje Afriku a Blízky východ a umiestňuje veľmi tmavý Kríž skrz Afriku.

Naša Pani: „Modlite sa, drahé deti, modlite sa – na kontinente Afriky a časti Stredného východu bude veľa utrpenia.“ Moje deti.

„Moje deti: treba sa modliť a modlite sa za Malého Bieleho Kamienka, lebo máme veľa práce pre neho. Drahé deti na celom svete, vaša Svätá Matka sa modli za vás a pýta sa, či ste sa modlili za seba navzájom a modlili sa za Malého Kamienka, lebo podstupuje veľa utrpenia pre vás?“

„Milujem vás, drahé deti a posielam vám dnes mnoho, mnoho Anjelov, ktorí vás posilnia. Nebojte sa, ale verte v Boha! JA vás milujem, Moje sladké deti, a Boh vám žehnaj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A ty, Moje milé dieťa: zober odvahu, lebo máš čo do činenia vo Svätej Matky Cirkvi. A neboj sa! JA, tvoja Nebeská Matka a manželka, pozerám sa na teba. Vezmi odvahu aj všetky Moje sladké deti, nebojte sa, lebo JA, vaša Nebeská Matka strážim vás! Milujem vás, Moje sladké deti.“

WILLIAM: Panna Mária teraz položila svoje ruky na hrudník a Jej Srdce prichádza do Jej rúk.

Naša Pani: „Pozrite na toto Moje Srdce, milé deti, lebo vám Ho dávam všetkým. Príďte, milé deti, nebojte sa, lebo aj keď sú časy veľmi ťažké, ale s Mojím Nepoškvrneným Srdcom, zvíťazíte. Modlite sa za svojich bratov a sestry, a to najmä tých, ktorí sú v tme, aby Svetlo Môjho Božského Syna vstúpilo do ich srdca, lebo v najbližších dňoch mnohí uvidia pravdu. Nebojte sa, drahé deti – a modlite sa – lebo Veľké Varovanie, o ktorom Som hovorila mnoho, mnoho rokov, čoskoro príde na svet a ľudstvo bude poznať pravdu. JA vás milujem, Moje sladké deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Naša Pani príde bližšie a pobozká moju hlavu.

Naša Pani: „Buď v pokoji, Môj syn a Moje sladké dieťa, lebo JA, vaša Nebeská Matka, ťa milujem. Žehnám všetky deti na svete. Buďte v pokoji, milé deti a dôverujte a milujte Môjho Božského Syna, Ježiša: V mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Naša Pani ustupuje ďalej. Zobrala teraz meč a umiestnila meč nado mnou.

Naša Pani: „Buď v pokoji, syn Môj!“

WILLIAM: Panna Mária ide ďalej späť do Neba a anjeli za ňou a spievajú – oni spievajú chválospev Panny Márie z Fatimy. Panna Mária sa vracia do Bieleho Kríža a Anjeli zostávajú. (Modlitby pokračovali)