Message 783 (in Slovak) – 7 April 2019

Správa 783 – 07. 04. 2019 8. 4. 2019 – 03:19 doručené

Správa daná od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA vo svojom dome – 07. 04. 2019

Ak ste zasvätení Božskému Srdcu a Jeho milovanej Matke, nemáte sa čoho báť – Keď bude Moja ruka odňatá, svet bude viac chladnejší; Čoskoro prídu tresty – Mnohí uveria v uchvatiteľa, ktorý bude hlásať, že je JA – Po troch dňoch tmy Slnko bude svietiť znovu po dobu niekoľkých rokov – Syn Môj, budeš vrátený na Zem a staneš sa Peter Abrahám II., povedieš Moje milujúce ovce – Rím a Vatikán už nebudú – Modlite sa, aby Svätá Zem bola oslobodená.

WILLIAM: Vidím, že Biely Kríž a veľký dlhý lúč svetla prichádzajú ku Mne a zastavili sa u mňa v byte. Biely Kríž má na vrchu Najsvätejšiu Eucharistiu a Ježiš prichádza skrze ňu. Neďaleko od Kríža je ďalší Kríž všetko v plameňoch a do bytu sa blíži drevený Kríž. Mojžiš stojí na pravej strane a Eliáš je na ľavej strane. Mojžiš nesie Desatoro a Eliáš priniesol dve prikázania Ježišovo. Tam, kde svieti Eucharistia na Kríži, vidím sedem veľkých sviečok svietiacich tri (3) vľavo a tri (3) vpravo, pričom jedna stojí nad Bielom Krížom. Ježiš sa postavil medzi Svätých prorokov a má na sebe biely plášť s svetlú tuniku nad ním, v červenej farbe. Stojí teraz v mojom byte a hovorí:

Náš Pán: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn, William – Peter Abrahám! JA tí žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nečuduj sa, Môj syn svetla, že Som dnes prišiel, ale je to veľmi dôležité, lebo mnoho z našich detí sú stále v obavách o stave sveta a vidia iba veľmi malú zmenu v blaho človeka.“

„Ale, Moje milované deti, ak sú zasvätené Božskému Srdcu a Jeho milovanej Matke Márii, nemajú sa čoho báť. Ale za duše, ktoré nie sú zasvätené Mne a Mojej Matke, je potrebné sa za nich modliť a prosiť Boha o čas pre tieto mnohé duše, aby sa obrátili k Bohu o milosrdenstvo, lebo Som prišiel pre nich.“

„Dnes Som prišiel so Svätým Mojžišom a Svätým Eliášom, ktorí nesú Božie Slovo pre spasenie a dajú vám pokyny pre vašu záchranu. Nebojte sa, lebo Som vždy tu pri vás.“

„Ako vidíte, svet rastie viac a viac je chladnejší, lebo Moje rameno sa pomaly odoberá od Mojich detí, lebo ľudstvo cíti, že už viac nepotrebujú Boha, lebo veria, že majú všetko v živote. Práve preto prichádzam povzbudiť ich, aby znovu premýšľali, že čas sa rýchlo pohybuje a čoskoro Veľké tresty prídu, lebo už nemôžem čakať na ľudstvo kedy bude počúvať volanie Mojej Najsvätejšej Matky, lebo Ona veľmi plače pre vás a vy ste Ju ignorujete. Prosím, Moje deti na celom svete. Počúvajte svoju Matku Božiu, Pannu Máriu, ako chodí po celom svete a prosí Jej deti, aby zmenili svoje životy a stali sa zbožnými ľuďmi čakajúcimi na návrat svojho Božského Syna, Ježiša, čo je veľmi blízko.“

„Počas najbližších niekoľkých rokov, skúšky sa priblížia skôr pred dňami veľkého utrpenia. Mnohí ľudia veria, že neprídem na svet druhýkrát, ale mnohí veria v uchvatiteľa, ktorý bude hlásať že je JA, ale Moje deti, nevaroval Som vás v Písme, že keď prídem znova, bude to na konci a uvidíte Ma prichádzať v oblakoch s miliónmi a miliónmi Mojich anjelov? Môj druhý príchod bude taký, ale ľudstvo uverí vo falošného mesiáša – aj keď nepríde, ako JA prídem.“

„Dal Som vám veľa znamení, ako sa vrátim na Zem. Bude to na samom konci, po troch dňoch tmy, lebo toto znamenie bude jedným z veľkého utrpenia troch dňoch tmy a Kométa, ktorá prichádza na Zem, aby prebudila ľudí z ich spánku. Ale tri dni tmy prebudia ľudstvo z ich letargie. Po troch dňoch tmy bude svietiť Slnko opäť na niekoľko rokov – to bude čas pre ľudstvo zmieriť sa s Bohom a robiť reparácie k Bohu za svoje hriechy.“

„Pamätajte si, Moje deti, že víťazstvo je s Bohom, ale po Veľkom Varovaní bude čas Veľkej Konverzie a Reflexie. Počas tejto doby, ľudstvo bude schopné pochopiť lásku a milosrdenstvo Božie. Ale veľmi dobre viete, milé deti, že po Veľkom Varovaní Boh vykoná Veľký Zázrak a ľudstvo dostane hojné Milosti.“

„Potom to bude, Môj milovaný syn, vrátiš sa na Zem a staneš sa Peter Abrahám II., povedieš Moje milujúce ovce a povedieš Moje deti k boju proti Antikristovi, lebo spočiatku celý svet bude konvertovať ku katolicizmu. Ale vo chvíli keď Antikrist bude vládnuť, mnohí z tých čo prevedie uveria v Antikrista. Bude to doba, kedy Cirkev bude prenasledovaná a Rím a mesto Vatikán, nebudú viac. Ale, Moje deti, budete mať všetku pomoc, ktorú potrebujete, lebo vám pápež Peter Abrahám II., ktorého Som vám dal bude na vaše potešenie.“

„Moje deti, buďte silní a modlite sa, aby trest na svete nebol taký silný. Milujem vás, Moje sladké deti a JA slávnostne zachovám ľudí na konci. Už nikdy nebudete sami, lebo Moja drahá Matka bude vaša sila.“

„A vy deti Veľkej Británie, aby ste neboli frustrovaní s rokovaním o Brexit, lebo existujú mnohí vnútri vášho parlamentu, ktorí hľadajú vašu skázu a nejednotnosť. Modlite sa, Moje drahé deti, lebo Britské ostrovy budú rozdelené a nejednotnosť bude súčasťou jeho plánu. Modlite sa, drahé deti, lebo vojna nie je ďaleko pre Britániu a Európu, lebo nepriateľ je vo vnútri, aby učinil rozdelenie v rámci spoločného európskeho trhu.“

„Pamätajte si, drahé deti, existujú plány doviesť spoločný trh na dno, potom budú vytvorené desať kráľovstiev, lebo Antikrist je blízko a chce, aby Únia mohla priviesť celý svet pod jeho doménou.“

„Moje deti, Moje deti: ak sa budete modliť, získate osvietenie toho, čo diabol robí, lebo je to ten, kto túži po celom svete, ale chce priniesť jednotu rozdelenia medzi ľudí, lebo ľudstvo nechápe, čo sa usiluje dosiahnuť. Musíte sa obrátiť na modlitbu, lebo modlitba bude deliť jeho plány. Moje deti, prosím, modlite sa za Španielsko, lebo veľa nepokoja príde do tohoto národa veľmi skoro. Modlite sa za Japonsko, Moje deti, lebo ťažké tresty prichádzajú s ďalšou vlnou cunami. Prosím modlite sa za Tokio, lebo trest prichádza na toto mesto. Modlite sa, drahé deti, lebo nepokoje na Strednom východe sú stále silnejšie. Vojna vypukne veľmi skoro. Modlite sa za Austráliu, lebo mnoho problémov príde na tento národ, lebo je bohatý, ale čoskoro jeho bohatstvo podľahne veľkému trestu. Modlite sa, drahé deti, aby Svätá Zem bola oslobodená, aby sa Milosti vrátili do krajiny.“

„Modli sa, milý synu, lebo čoskoro veľa vecí Milosti sa ti stanú a ty privedieš mnoho ľudí čo uveria Božiemu Slovu. Modlite sa, drahé deti, aby Boh mohol priniesť veľa požehnania na svet. Ako vieš, Môj synu, Austráliu a južnú pologuľu mnoho mesiacov zasiahli vysoké teploty, ktoré spôsobili veľa problémov pre naše deti. Ale ľudia zabudli požiadať Boha, aby im odpustiť ich hriechy. Moji ľudia, modlite sa, aby Božie milosrdenstvo mohlo žiariť. K americkému ľudu: modliť sa tvrdo na budúci rok, lebo mnoho trestov prídu a mnohé časti USA budú odstránené a národ bude konfrontovaný s vojnou. Modlite sa, Moje sladké deti.“

„Milujem vás, Moje sladké deti a prosím vás, aby ste sa modlili veľmi vážne, aby trest bol zmiernený. Milujem vás a posielam požehnanie pre vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Svätý Mojžiš a Svätý Eliáš prišli dopredu a povedali: „Modlite sa a dodržujte Sväté prikázania!“

Obaja Mojžiš a Eliáš prišli dopredu a položili desatoro a dve prikázania von na svet a hovorili, že ten, kto verí a nasleduje prikázania bude mať večný život: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Všetci traja z nich prišli ku mne a postavili sa okolo mňa a požehnali mi: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Ježiš dodal:

Náš Pán: „Obaja títo proroci budú tvojimi strážcami a ochranou a budú inšpirovať ťa kázať a vyučovať Božie Slovo.“

WILLIAM: Obaja Proroci držali moje dve ruky a pobozkali ich a vrátili sa k Ježišovi. Ježiš hovorí:

Náš Pán: „Choď v pokoji, syn Môj, Môj anjel Božej lásky: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš i Proroci požehnávajú ma a odchádzajú.