Message 784 (in Slovak) – 13 April 2019

Správa 784 – 13. apríla 2019 15. apríl 2019 – 03:35 doručené.

Správa daná od Panny Márie skrze Williama COSTELLIA v jeho dome – 13. 04. 2019

Julián Assange, ktorý hovoril pravdu, modlite sa za neho tak, aby prežil, lebo zlo ho prevzalo – Európa sa sama pomaly ponorí do dlhej tiahlej katastrofy skrze Brexit – Španielsko: Vláda sa rozdelí a spôsobí veľké tragédie – Argentína: Príde do chaosu a občianska vojna vypukne; Deti hladujú – Stredný východ: veľký mrak visí nad ním – A trest príde do Austrálie – Pozrite sa na oblohu, na nebesia, lebo Veľká Temnota zaplaví Zem; pred – varovaním, aby sa pochabý svet pripravil.

WILLIAM: Vidím tri slnka na oblohe – dve (2) pred Bielym Krížom a tretie tesne za ním. Panna Mária prichádza skrze Biely Kríž a skrze Slnko a mnoho tisícov anjelov, ktorí tiež prichádzajú skrze Biely Kríž, oblečení sú všetci v bielom s veľkým hnedým krížom na ich oblečení – rovnako ako má Panna Mária. Panna Mária prichádza rýchlo, kĺže sa smerom k nám a teraz Panna Mária je v byte. Ona je prekrásna. Na hlave má zlatu korunu s tromi krížmi na vrchole a má na bielom odeve krásny hnedý kríž na prednej strane šiat. Drží ruženec v pravej ruke a všetci anjeli držia zapálenú sviečku. Panna Mária tiež drží sviečku a odovzdala ju mne. Svätý Michal je po Jej pravici a Svätý Gabriel po Jej ľavici; Za Pannu Máriu je Svätý Raphael. Anjeli sú pomerne vysoký, tiež oblečení v bielej farbe s hnedým krížom na ich oblečení.

Naša Pani: „JA ťa žehnám, Môj sladký, kamienok večnej spásy’: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Prichádzam dnes oblečená do boja, pomáhať Mojim deťom, ktoré podstupujú rad skúšok – a vo Svätý týždeň, veľa našich detí podstúpia veľké utrpenie.“

„Môj milovaný syn Môjho Nepoškvrneného Srdca: Prišla Som dnes pripraviť naše deti pre nadchádzajúce dni, lebo mnoho skúšok príde, aby naše deti boli pripravené na veľa utrpenia. Som Matkou veľkého utrpenia pre naše deti na celom svete, lebo Boh sa stále veľmi hnevá, lebo ľudstvo ho nepočúva. To znamená, že svet zažije niektoré zo skúšok na celom svete lebo ľudstvo nechce zmeniť zo svojej cesty, ktoré teraz prejde mnohými skúškami. JA, ako vaša Matka, už nemôžem odraziť menší trest, svet potrebuje vrátiť sa k svojmu Bohu.“

„Ty, Môj milý Malý kamienok’, budeš viesť naše deti k Svetlu, aby sa odvrátili od svojej letargie.“ „Moje deti, bolo odstránené Moje dieťa, Julián Assange, ktorý hovoril pravdu. Modlite sa za neho, aby prežil, lebo zlo ho prevzalo – ľudia uvidia, čo urobia tým, ktorí hovoria pravdu.“

„Moje deti, Európa sa pomaly sama ponára do dlhej tiahlej katastrofy skrze Brexit, lebo ľudia uvidia, čo človek urobí, aby posunul pravdu od ľudí, ktorí túžia po pravde, lebo toto rozdelenie postaví Britské ostrovy na cestu rozdelenia. Modlite sa, Moje drahé deti, lebo satan je v strede medzi vami.“

„Modlite sa za Španielsko, lebo vláda sa rozdelí a spôsobí tak veľkú tragédiu, mnohí padnú a satan rozdelí národ. Modlite sa, Moje drahé deti.“

„Moje milované deti, ľudia aj naďalej seba rozdeľujú, lebo opustili Boha, veria, že už Ho nepotrebujú, lebo sa domnievajú, že majú všetky odpovede, ktoré potrebujú. Ale Moje sladké deti, vieme, že bez Boha sa zatratia.“

„Modlite sa, Moje deti, lebo mnohé krajiny majú pocit, že môžu pokračovať bez Boha, ale málo si uvedomujú, že ich cesta bude uvrhnutá do chaosu, lebo bez Boha ich cesta sa premení na prach.“

„Modlite sa za Argentínu, lebo pôjde do chaosu a občianska vojna vypukne, a Moje deti sú hladné.“

„Ó, deti na celom svete, čím viac budete odhadzovať Boha zo svojho života, tým viac utrpenia budete dostávať. Veľká vojna sa pomaly vkráda a onedlho bude svet v nej po krk. Preto Som prišla s Mojou armádou pravdy, prebudiť deti na celom svete, lebo ľudstvo je vo veľkom nebezpečenstve.“

„Pozrite sa na oblohu – na nebesia – lebo Veľká temnota zaplaví Zem. Je to pred-varovaním, aby sa pripravil pochabý svet, lebo zašiel príliš ďaleko, myslia iba na seba a zabúdajú na svojich bratov a sestry. Toto je malé varovanie, pred tým, než príde Veľké Varovanie. Ale viem, drahé deti, Boh je milosrdný, a dá vám príležitosť k pokániu. Obloha stmavne; Slnko bude skryté a chlad pohltí celý svet. Ľudia budú mať veľmi veľký strach, uveria, že svet je vo veľkom probléme. Takže buďte pripravení, lebo ide o malé znamenie Varovania, že príde o nedlho potom. Modlite sa, aby Boh odpustil váhanie deti.“

„Modlite sa za Stredný východ, lebo veľký mrak visí nad ním. Modlite sa za deti a matky, ktorí podstúpia veľké skúšky, lebo ľudia myslia iba na seba.“

„Modli sa, syn Môj, po krátkej dobe trest príde do Austrálie. Ten bude dopustený na národ, lebo čo ti urobili v minulosti – a naviac – lebo zablokovali cestu kríža, ale budú otvorené dvere ešte raz kvôli ním. JA ti žehnám, Môj milovaný syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Modlite sa, Moje deti, lebo Boh sa chystá ukázať vám znamenia – o ktorých ste nepomysleli – ale to sú znamenia pre Moje deti, aby prosili Môjho Božského Syna Ježiša, aby ich odsunul, lebo budú veľmi bolestivé.“

„Moja návšteva u vás, Moje deti dnes, nebola dosť príjemná, lebo ľudstvo zabudlo, že Ježiš Môj Božský Syn zomrel za nich, aby mali život večný. Tak Som, ako Matka Vykupiteľa, vás požiadala, aby ste sa modlili k Nemu a prosili o odpustenie, aby Ježiš vám mohol dať hojnosť milosti, aby každý, kto chce byť spasený sa vrátil späť k životu a najviac sa páčil Bohu.“

„Idem teraz do boja o naše deti, než veľké znamenie bude dané ľudstvu. Modlite a čiňte pokánie, Moje sladké deti. Milujem vás a posielam k vám anjelov na ochranu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A ty, Môj svätý synu predurčenia, tvoja cesta je otvorená, aby sa naplnila tvoja misia ako Peter Abrahám. Čoskoro ti Čína pomôže splniť Boží plán. Neboj sa, lebo Boh je vedenie vôbec. Milujem ťa, Môj milovaný Syn.

Neboj sa, lebo vieme, aké ťažké to bolo, ale cesta bude jasnejšia, ako postupujú dni. Pokračuj, aj naďalej v nesení kríža, lebo každý deň ťa osvietime z Neba.“

„Posielam ti svoj materinský pokoj. Milujem ťa, Môj, obľúbený syn’ a JA ti žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Naša Svätá Matka prišla veľmi blízko ku mne a umožnila mi pobozkať kríž, ktorý nosí. Položila dve paže okolo mňa a umiestnila svoj ruženec okolo mňa. Má bielu sviečku a dáva ju Svätému Michalovi. Pobozká ma na čelo a presunie sa späť na miesto, kde bola.

Naša Pani: „Buď v kľude, Môj svätý syn!“

WILLIAM: Panna Mária vystrie svoje ruky, aby ma požehnala:

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária sa neotáča, ale pomaly kĺže smerom k trom Slnkom. Neviem, prečo sú tri Slniečka.

Naša Pani: „JA ti žehnám, Môj syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária mi posiela bozk. Anjeli sú anjeli, ktorí budú bojovať za Pannu Máriu – sú jej armádou.

—-

The ENGLISH version of this Message has more information from Marie-Julie Jahenny at the end of the Message.

[See ENGLISH: https://amordei.net/2019/04/15/message-784-13-april-2019/]