Message 786 (in Slovak) – 13 May 2019

Správa 786 – 13. mája 2019 14. máj 2019 – 03:29 Doručené

Správa daná od Panny Márie skrze Williama COSTELLIA vo jeho dome – 13. mája 2019

Sviatok Panny Márie z Fatimy

Tretia svetová vojna privedie ľudstvo na trpký koniec blahobytu človeka – To, čo vidíte v televízii, je iba malá časť toho, čo príde – Ľudia budú sa ignorovať navzájom, lebo hľadajú iba záplavu hriechu – Blízky východ neusiluje o mier, ale chce zničiť Izrael – Gaza bude zničená – Stredný východ prejde ťažkým bombardovaním – väčšie právomoci, budú manipulovať Iránu do vojny s Izraelom a ostatnými národmi –- Európa bude premenená pre veľa konfliktov a zverstiev vytvorených pod červenou zástavou.

WILLIAM: Svätý Michal bol na oblohe počas pätnástich (15) minút. Prichádza s Bielym Krížom. Biely veľký Kríž je nad ním, a zostupuje k bytu je krásny jasný a na dvoch (2) stranách cesty je veľa miliónov narcisov. Svätý Michal čaká na Pannu Máriu a ja počujem veľa z Anjelov spievať. K dispozícii je jeden rad anjelov, ktorí sú na stráži, na pravej strane Svätý Michal a vstupuje do bytu. Byt je pokrytý miliónmi anjelov a všetci držia zlatý meč a na konci mečov sú blesky. Svätý Michal ide teraz na pravú stranu veľkého Kríža a za Krížom je Asteroid a vidím aj Zem za Bielym Krížom a Asteroid sa k nej blíži.
Teraz sa Biely Kríž otvára a vidím našu Matku ako Našu Pani z Fatimy. Je veľmi pekná. Svätý Michal vystiera ruky dole k Nej a odprevádza ju touto dlhou, dlhou cestou. Anjeli sú okolo našej Matky Božej – ktorých je veľa, veľa Anjelov – sú v bielom a spievajú Anjel Pána. Svätý Michal drží pravú ruku Panny Márie, keď prichádza. Panna Mária je teraz jednou nohou tak za múrom, ale múr tam nie je. Svätý Michal umiestňuje Biely kríž tak, ako by to bolo na Zemi, ale nie je tam nijaká Zem. Umiestnil ho a stále stojí vzpriamene. Naša Svätá Matka pobozká Kríž a ďakuje Svätému Michalovi.

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím Ťa, Môj milovaný syn, Malý Biely Kamienok a zdravím všetky Moje deti na celom svete k tomuto sviatku a žiadam naše deti, aby sa venovali ružencu lásky a modlili sa ruženec, ktorého modlitba bude víťazstvom Môjho Nepoškvrneného Srdca.“

„Vítam ťa, Môj Svätý syn, lebo si na tejto vydláždenej ceste, ktorá je pre teba od Božského Syna Ježiša, lebo zhromaždíš stádo v čase veľkého triumfu, ktorý príde po potope, ktorá padne na človeka.“

„Prišla Som dnes, sladké dieťa a drahé deti, povzbudiť všetkých vás, lebo musíte byť bdelí, lebo svet ide ďalej do tmy, a ľudstvo nás nepočúva. Budú počúvať iba vtedy, keď vypukne vojna, a naše deti pochopia, kam idú. Keď táto vojna, ktorá bude tretia svetová vojna, privedie ľudstvo na trpký koniec blahobytu človeka.“

„Moje deti, to, čo vidíte v televízii, je iba malá časť toho, čo príde na vás, lebo väčšina pravdy bola ukrytá pred vami, lebo svet ide ďalej do tmy a udržuje od vás Svetlo Pravdy. Preto vás žiadam, milé deti, aby ste sa modlili Môj Svätý ruženec, ktorý je kotvou pravdy a prostriedok, ktorým bude ľudstvo na konci spasené. Ale najprv, ľudstvo bude podrobené utrpeniu – a aké budú trápenia, drahé deti? – rozpútanie krviprelievania na svete, kde sa ľudia budú navzájom ignorovať a hľadať iba záplavu hriechu.“

„Ó, Moje deti, Moje deti, pýtajte sa sami seba, prečo ľudstvo došlo tak ďaleko? Je to preto, že ľudstvo už zabudlo, ako sa milovať a slúžiť Bohu. JA Som chodila po celom svete stovky a stovky hodín volajúc ľudstvo k modlitbe a pokániu, za odškodnenie mnohých zločinov, ktoré sú spáchané.“

„Moje deti, boli ste varovaní mnohokrát o tom, čo sa deje v Strednom východe. Faktom je, že ľudstvo zabudlo, že je dobré obetovať sa pre dobro. Preto ľudstvo necháva dvere otvorené pre zverstvá. Deti na Strednom východe nehľadajú kľud, ale oni chcú zničiť Izrael, Boží ľud. Prosím vás, Moje deti, starostlivo premýšľajte o tom, čo robíte, lebo obete, ktoré sú vyrobené – mnohé z týchto obetí bude k ničomu vám alebo vašim blížnym vo svete. Gaza bude zničená, drahá deti.“

„Moji milí synovia Turecka, obráďte sa k Bohu a to hneď a nenechajte sa manipulovať tými pri moci, lebo máte mnoho nepriateľov, ktorí vás použijú na vytvorenie divízie a vojnu so svojimi susedmi.“

„Blízky východ prejde ťažkým bombardovaním a veľa z trestov nebudú pochádzať iba z vašich detí, na Strednom východe, ale [z] väčšej právomoci, ktoré budú manipulovať Irán do vojny s Izraelom a ostatnými blízkymi národmi. Modlite sa, Moje deti, lebo čas je tu, teraz!“

„Modlite sa, drahé deti za Európu, lebo Európa bude premenená pre veľa konfliktov a zverstiev vytvorených červenou vlajkou, ktorá si želá vás pohltiť. Modlite sa za Rusko a Čínu, ktorí budú hlavnými organizátormi ktorí prinesú vojnu do Európy.“

„Neprichádzam dnes s dobrým posolstvom, sladké deti. Prišla Som, lebo je potrebné, aby ste sa modlili, drahé deti, lebo svet ide ďalej a ďalej do tmy, lebo sa pripravuje na panovanie Antikrista, ktorý bude vám veľmi skoro známy. Žiadam naše deti, aby sa modlili a zasvätili Môjmu Milovanému Synovi, Ježišovi a Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, lebo prichádzajú dôležité časy, v ktorých sa bude testovať viera ľudí. Žiadam všetky deti, zoberte do rúk Môj ruženec lásky, lebo iba modlitba je tá, ktorá zmení svet!“

„Svet čoskoro zažije katastrofu veľkej skaly Asteroidu, ktorá priletí na Zem a spôsobi veľké devastácie. To bude jedným z prvých veľkých Varovaní pre ľudstvo, lebo Varovanie nie je ďaleko, ale ako to veľké znamenie je dané človeku, že ľudstvo bude potrestané. Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., lebo jeho čas je blízko, keď utečie z Vatikánu a pôjde do inej krajiny, kde zomrie – a všetky Moje deti vedia, čo to znamená. Modlite sa za neho, drahé deti a modlite sa aj za Františka, lebo chodí na ceste, ktorá ho povedie k deštrukcii.“

„Dnes na tento veľkolepí sviatok, Môjho zjavenia vo Fatime, vyzývam všetky deti, aby prijali Môj ruženec lásky a modlili sa!“

„Moji milí synovia Austrálie, máte čoskoro voľby; zvoľte si osobu, ktorá povedie váš Národ, lebo Austrália prejde mnohými skúškami v nasledujúcich dvoch rokoch. Premýšľajte tiež o tom, za ktorých zahlasujete a modlite sa, aby mier pokračoval vo vašej krajine, lebo váš nepriateľ sleduje veľmi pozorne.“

„Milujem vás, sladké deti a ponúkam vám Moje Nepoškvrnené Srdce. Modlite sa so Mnou ku Môjmu Božskému Synovi, aby Jeho Milosť žiarila po celom svete. Milujem vás, sladké deti a žehnám vám:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Môj milovaný syn, budúci Vikár Svätej Matky Cirkvi: buď v pokoji s vedomím, že Nebeská Matka bdie nad tebou. Tvoja sloboda je blízko, ale viem, že nepriateľ nespí, takže buď bdelí a modli sa, lebo je to Moja túžba, aby veľa milosti boli dané ľudu Austrálie, skrze teba a zjavenia, ktoré sme dali v Nowra, netráp sa, lebo budeš vždy chránený Mojím Nepoškvrneným Srdcom. Je to Moja túžba, aby si mohol v budúcom roku cestovať do mnohých krajín, a ich posilňovať na nadchádzajúce Veľké Varovanie ktoré bude venované svetu, veľmi skoro. Ty, Môj svätý synu, budeš veľmi zakrátko nápomocný, niekomu veľmi mocnému, lebo ty si Anjel Božskej Lásky, ktorého Som volala po mnoho, mnoho rokov. Neboj sa, lebo Moje inšpirácie budú aj naďalej prúdiť pre teba skrze teba. Nemáš sa čoho báť, syn Môj.“

„Jedným z Číny sa stretneš veľmi skoro. Buď v kľude! JA ti žehnám, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Naša Pani mi podáva ruženec – je to zlatý ruženec – a hovorí:

Naša Pani: „Je to darček odo Mňa – dar veľkej viery.“

WILLIAM: Ona ma objíma a pobozká moje srdce.

Panna Mária: „JA vám žehnám drahé deti na celom svete. Majte vieru a dôverujte Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, lebo Boh zvíťazí a všetko zlo bude odstránené zo sveta a naše deti budú žiť v mieri na večnosť. Požehnávam vás, Môj syn a Moje deti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Svätý Michal je s tebou, milý synu, a bude vždy s tebou, ktorý ťa ochráni pred zlom za všetkých okolností a stále.“

WILLIAM: Panna Mária sa neotáča okolo seba, ale plachtí so Svätým Michalom, späť ku Krížu a malý kríž, ktorý priniesol, tu zostáva. Svätý Michal hovorí, že je to darček pre mňa. Vracia sa s Pannou Máriou a anjeli spievajú. Svätý Michal hovorí: „Choď v pokoji, syn Môj!“