Message to Anna Mewis (in Slovak) – 8 June 2019

Message to Anna Mewis (in Slovak) – 8 June 2019

8. jún 2019, sobota, Večeradlo Matky Božej. Nebeská Matka hovorí prostredníctvom svojich ochotných, poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 17:50 v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, vaša Nebeská Matka, teraz a dnes hovorím prostredníctvom svojho ochotného, poslušného a pokorného nástroja a dcéru Annu, ktorá je úplne vo vôli Nebeského Otca a opakuje iba slová, ktoré pochádzajú odo Mňa dnes. Milovaná malá skupinka, milovaní nasledovníci a milovaní pútnici a veriaci z blízka i zďaleka. Dnes ste oslávili Večeradlo, pocítili hlbokú oddanosť a cítili iba dobro vo svojich srdciach. Ďakujem vám celým Srdcom, že ste boli prítomní. Cítili ste hlboký pokoj a rovnováhu.

Láska do vás vdýchla pravého Ducha. Áno, to je Duch Svätý, Utešiteľ, ktorého Som žiadala pre vaše srdcia. Zajtra budete oslavovať Turice. Všetci sa tešíte na vliatie Ducha Svätého. Bude prúdiť skrze vás, aby ste sa stali zmenenými ľuďmi, skutočne sa stali veriacimi ľuďmi. Neveríte tomu, čo vo vás robí Duch Svätý. Ale najprv na Moje Večeradlo. Prišli ste do Mojej Svätyne a požiadali o Potešiteľa. Stali ste sa vnímavými ku Duchu Svätému. Akú radosť vám dá Duch Svätý? Otvorte svoje srdcia široko, lebo Duch Svätý vás chce naplniť.

Keď vás zaplaví pravá láska, môžete vydržať veľa vecí, ktoré sa vám zdali príliš ťažké. Prosím, nebojte sa nadprirodzených síl. Budú vo vás a povzbudia vás, aby ste konali dobro a zastavili zlo. Vy ste milovaní Nebeského Otca, lebo veríte v Trojicu. Vždy sa držte viery a choďte do modlitby čo najčastejšie. Posilní vás! Aká je situácia v dnešnom svete? Sú tam iba ľudia zo sveta? Alebo sú ešte ľudia, ktorí žijú a sú svedkami viery? Nanešťastie, Moji milovaní, dnes zlo uplatňuje zvláštnu moc na ľudí, ktorí sa venujú širokej verejnosti a nehľadajú ticho v modlitbe. Nenájdete pokoj, lebo zmena je príliš veľká a svet láka svojimi mnohými požitkami.

Dám vám potrebný odpočinok, keď praktizujete ruženec vo svojich rodinách. Je to modlitba, ktorá okamžite napadne Nebo a má upokojujúci účinok na dušu. Neuveríte, koľko milostí dostanete, lebo to robí zázraky, ktorým ste už takmer neverili. Vo vašich rodinách je z veľkej časti nezhoda. Nemôžete odpočívať, lebo ste neverili. Chcú vás okradnúť o vieru. Hľadáte výslovnosť a milujúce gesto. Ale nájdete a žnete hádky. Chcete odovzdať lásku, ale iba žať nenávisť a nepochopenie. Nemôžete prejsť na vieru, čo vás robí smutnými. Srdcia ľudí sú dnes zatvrdnuté. Iba sa pozrite do horných radov kostola. Zneužívanie je na vrchole zoznamu a bohužiaľ obsahuje pravdu. Chcete skryť všetko, ale príde na svetlo.

JA, vaša Najdrahšia Matka, Som s vami v tomto chaose času a vašich potrieb. Nie ste sami, ak budete pokračovať v kríži a nasledovať Môjho Syna Ježiša. Kríž často silno tlačí na ramená. Nehýbte sa, lebo je to vzácne. Áno, povedala Som, drahocenné. Bez kríža si nemôžete zarobiť na oblohu. Zem je iba prechodom k oblohe. Život na Zemi je krátky, ale obloha je večná. Nebuďte smutní, keď vás trápi vaše utrpenie. Pozrite sa na Môjho Syna, ktorý ochotne niesol všetko, aj keď bol bez hriechu. Je to Jeho vôľa, ktorá sa deje vo vás. Nebojte sa, ak vás zlo obklopuje a všetko nepôjde podľa vašich predstáv. Vôľa Nebeského Otca je veľmi odlišná od toho, čo si predstavujete. Často nemôžete pochopiť Jeho spôsoby.

Modlite sa preto k Duchu Svätému, aby vám dal poznanie, aby ste konali dobro a nechali zlo ísť. Vždy pamätajte, že satan je mocný, lebo sa mieša so všetkým. Ak si myslíte, že zažívate veľkú rybu konverzie, čoskoro zistíte, že zlo zasahuje. Často to zažívate zblízka a nemôžete tomu porozumieť. Človek môže byť ovplyvnený a robí obrat k zlu, hoci už bol na správnej ceste. Ste sklamaní a nemôžete uveriť, ako sa človek mení na negatívne, keď sa vplyv zla stáva príliš silným. Nevzdávajte sa, Moji milí, ale modlite sa za toho, kto je v nebezpečenstve straty Ducha Svätého. To je často nezrovnalosti, ktoré nemôžete pochopiť. Láska by vás mala prekonať kvôli rušeniu čakať na oblohu. Viete, že Duch Svätý veje tam a ako chce. List sa môže otáčať a veľmi rýchlo. Preto pretrvávajte a verte, že Nebo čoskoro vyrieši tento uzol, ale veľmi odlišne, než by ste očakávali. Čas prinesie.

Zostaňte v trpezlivosti a nenechávajte v modlitbe. Ak stratíte smer do Neba, bude to pre vás kritické. Nebo má vždy príležitosť zmeniť situáciu, ktorú nemáte a nemôžete ju rozpoznať. Skutočné zázraky zažijete v budúcnosti a iba sa radujete, keď všetko mieša všetko. Nestrácajte sa zo strachu, skutočné spojenie s Nebeským Otcom, ktorý vás miluje s intenzitou, ktorej nemôžete porozumieť. Láska vždy zostáva najväčšia. A ak máte tú lásku vo vás, môžete prekonať najväčšie problémy. Láska vás nabáda k skutočným skutkom. Tam, kde končí človek, božstvo začína pracovať a zázraky nasledujú. Tak sa nikdy nevzdávajte, ale pohnite sa dopredu.

Dnes ste oslávili Pobožnosťou večeradlo a prišli do Turičnej sály, svätyne. Moje Srdce, Nepoškvrnené Srdce, vám dalo Lásku. Ste v mesiaci Presvätého Srdca tento mesiac. Teraz môžete od Srdca Môjho Syna žiadať mnohé milosti. Dnes ste dokončili Novénu k Duchu Svätému a deväť dní prosili Ducha Svätého. Zajtra vás naplní. Jazyky ohňa zostúpia na vás a vaše srdcia sa zapália. Hlboká radosť sa vás zmocní. Nebojte sa, že vás budem preťažovať vo všetkých svojich krížoch. Budete cítiť nadšenie pre dobro, ktoré ste predtým nestretli. Prebuďte sa, Moji milí, prišiel čas milosti. Nech vás Duch Svätý prenikne! Neverte v tento svet, ktorý leží v temnote nevery a nemôže robiť dobré rozhodnutia. V búrlivej sprche vás Duch Svätý inšpiruje a naplní vás. Majte odvahu a otvárajte svoje srdcia široko, lebo táto sila Božstva vám dá nepredstaviteľné sily.

Neverte v ľudí, ktorí vás zastavia a nechcú vás sprevádzať na vašej ceste. Ste na ceste pravdy. Ako viete, pravda je dnes prezentovaná ako lož. Ale spoznáte pravdu, lebo ju žijete a dobro vás pohne dopredu. Koľko ľudí dnes žijú v temnote a neuznávajú ani tieto dôležité milosti Turíc. Strávia svätodušné dni ako dovolenku a neuvedomujú si, že im chýba najdôležitejšia vec v ich životoch. Hľadajú iba svetskú zmenu a zostávajú v nej pevne. Zaspali Turičné požehnanie a požehnanie Ducha Svätého.

Radujte sa po všetky dni, Moje deti viery, lebo JA Som Nevesta Ducha Svätého a JA za vás všetkých požiadam, aby vám dal Duch Svätý. Nemáte nijaký dôvod na zúfalstvo, lebo ste obdarovaní. Trpezlivosť, milované deti Márie, je pre vás dôležitým prikázaním. Vyvyšuje vašu dušu k pravej radosti, ktorú nemôžete vziať. Človek vás bude obdivovať a chváliť vo vašej vytrvalosti. Preto by ste sa nemali vzdať, ak sa vám zdá, že mnohé veci sú pre vás nepochopiteľné. Nemali by znižovať vašu vieru. Zažijete očakávanie Turíc a tieto potešenia vás nezbavia mnohých problémov a krížov, ktoré naložíte na ramená.

Žehnám vám so všetkými anjelmi a svätými v Trojici, najmä Duchom Svätým v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Radujte sa po všetky dni, lebo to je čas milosti. Duch Svätý čaká na vaše otvorené srdcia, lebo On chce vstúpiť. Buďte pripravení na tieto radosti a milosti!

[See link: http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190609Goettingen.html]