Message 831 (in Slovak) – 3 July 2021

Správa 831 – 3. júla 2021 4. júla 2021 – 15:15Doručená

SPRÁVA DANA NAŠIM PÁNOM A NAŠOU PANI, SV. JOZEFOM A SV. MICHALOM WILLIAMOVI COSTELLIII 3. JÚLA 2021

Výročie trojnásobnej zmluvy

Pápež Benedikt XVI. čoskoro vstúpi do Neba – žiadam MDM, aby predniesla posolstvo veľkého významu – Rusko a Čína sa skutočne zjednotia – Anglická kráľovná čoskoro zahynie – Modlite sa za Môjho Donalda Trampa, aby sa ujal vlády – Súčasná pandémia je iba začiatok – Ty, Môj synu, budeš môcť slobodne obnoviť Cirkev Svätej Matky, lebo František spôsobil veľa zmätku a on ju zvrhne –Modlite sa za vyhlásenie poslednej dogmy: Prostredníčka všetkých milostí a Spoluvykupiteľka aOrodovníčka.

WILLIAM: Biely kríž je na oblohe a z Bieleho kríža, na dvoch stranách ulice alebo cesty, je čisto biely; je tam veľa Bielych krížov. Otvára sa Biely kríž a vidím Ježiša a Máriu, Svätého Jozefa, Svätého Michala, Svätého Menoloutisa a svätú Amor Dei, ktorá je na pleci nášho Pána. Vidím Svätého Petra a Pavla po oboch stranách Panny Márie a nášho Pána. Skrze Biely kríž prichádzajú vpred veľmi rýchlo. Vidím, ako sa za Bielym krížom formuje dúha. Vidím, ako sa na dúhe formuje sedem Bielych krížov. Náš Pán je oblečený veľmi kráľovsky – ako kráľovská hodnosť – ako je Najsvätejšia Matka a Svätý Jozef. Nad nimi stojí Svätý Michal. Ježiš, Mária a Svätý Jozef vstupujú do budovy. Ježiš, Panna Mária a Svätý Jozef a Svätý Michal a všetci svätí a anjeli robia znamenie kríža: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Ježiš prichádza dopredu:

NÁŠ PÁN: „Žehnám ťa, Moja biela skala – skala spásy pre Cirkev Svätej Matky a dnes vás tu vítam: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Chcem pozdraviť všetky svoje deti na svete – najmä dnes. Je to sviatok Trojnásobnej zmluvy, ktorú Som s tebou pred toľkými rokmi uzavrel ako svojho Svätého syna.“

WILLIAM: Svätá žiarivá vec vychádza z môjho tela a ide do Tela nášho Pána; od nášho Pána ide do Panny Márie a potom sa vráti späť ku mne.

NÁŠ PÁN: „Toto, Môj synu, je veľmi významné, oveľa viac, ako si myslíš. Trojnásobná zmluva bola s tebou uzavretá, Môj synu, pred toľkými rokmi a táto zmluva má priniesť tvoju úlohu pápeža Petra II., Malého Abraháma. Túto úlohu ti dal Môj Otec v Nebi a táto úloha sa splní veľmi skoro, lebo pápež Benedikt XVI.čoskoro vstúpi do Neba, lebo veľmi skoro pôjde cestou mučeníctva.“

„Vedzte, Moje deti, že čas je tu a máte ešte iba veľmi málo krátkych rokov a veľa problémov na svete sa rozvinie veľmi rýchlo.“ Tretia svetová vojna vstúpi do sveta, veľmi skoro, a to je z tohoto dôvodu žiadam MáriuBožieho milosrdenstva správu doručiť veľkým významom pre ľudstvo. Musíte to pochopiť, Moje drahé deti, skôr ako veľká vojna vstúpi do života miliónov a miliónov ľudí, príde na svet oveľa viac znepokojujúcich vecí.“

„Veľmi skoro k vám príde ďalšia skaza – bude to vírus, ktorý zaútočí na srdce a tento vírus sa rozšíri po celom svete a zabije mnoho, veľa detí.“ Ale predtým, ako to príde na svet, som prostredníctvom MDM doručil Posolstvo ľudstvu – posledné a Posledné videnie všetkých Vidiacich, ktoré Som poslal do sveta. Žiadam naše deti, aby veľmi pozorne počúvali, lebo ľudstvo má krátky knôt pred začiatkom Veľkej vojny.“

„Mali by ste vedieť, drahé deti, že Rusko a Čína sa skutočne zjednotia, ale Rusko časom uvidí, že urobilo veľkú chybu, a to aj napriek tomu, že Rusko a Čína nakoniec zvíťazia, ale nakoniec budú oba tieto národy pokárané a mnoho Našich detí z týchto národov sa obrátia ku Mne.“

„Žiadam deti z Nemecka, Poľska, Francúzska a Talianska, aby boli pripravené, lebo Antikrist si želá prevziať kontrolu nad národmi Európy a bude – prostredníctvom konfliktu, ktorý príde veľmi skoro.“

„Francúzsko bude vnútorne potrestané, lebo moslimovia vytvoria veľké ťažkosti so zničením katolíckej viery, a keď k tomu dôjde, Francúzsko vstúpi do občianskej vojny. Táto vojna bude tiež priťahovať Španielsko a Portugalsko a krajiny v krajinách, ktoré sú v súlade s Libanonom, Sýriou a Iránom, privedú krajiny Blízkeho východu a prinesú vojnu Izraelu a mnohé z nich zahynú drahé deti.“

„Modlite sa za Anglicko, lebo anglická kráľovná čoskoro zahynie a spôsobí medzi jej obyvateľmi veľký zmätok.“ Moje deti, Moje deti, neuvedomujete si, na čom ste. Súčasná pandémia, aj keď zabíja veľa duší, je iba začiatkom udalostí, ktoré ovládnu svet, lebo sopky vybuchnú v mnohých krajinách sveta a vnesú do sveta temnotu, čo prinesie osvietenie mnohým našich detí, lebo pochopia, že to nie je normálne.“

„Modlite sa za Taiwan, drahé deti, a za Hongkong, lebo si želám, aby tieto národy zostali na Západe, aj keď západ upadol do veľkej temnoty.“ Modlite sa za Indiu, drahé deti, lebo pandémia zasiahla mnoho duší, ale najdôležitejšia je ich oddanosť Mne. Vďaka svojej láske k Môjmu Božstvu pochopia pravdu.“

„Modlite sa za USA, lebo tento Národ rýchlo padá, lebo Moje deti neveria dosť v Pravdu“

„Modlite sa za Môjho Donalda Trampa, aby sa znovu ujal vlády a napravil cestu Mojim deťom, lebo ak nebudú privedené do vlády, budú Moje deti stále ďalej a ďalej do temnoty.“

„Modlite sa za USA, lebo Čína a Rusko majú v pláne zaútočiť na tento Národ – a to platí aj pre Austráliu– hoci Austrália je národom veľmi malého počtu ľudí, ale Čína si to želá prevziať, a preto žiadam naše deti veľa sa modliť.“

„Milujem vás, Moje deti, a veľmi vás prosím o vaše modlitby – najmä na sviatok Trojnásobnej zmluvy,lebo táto zmluva má pre tieto časy veľmi zvláštny význam“

„Milujem ťa, Môj Svätý syn William. Naber odvahu a vedz, že Moje plány pre teba budú splnené. Pokračuj v nosení kríža, lebo čoskoro budeš z tohoto kríža vyslobodený a potom budeš môcť konať prácu, ktorú si želám. Niekoľkokrát precestuješ svet, ale väčšinou sa rozdelíte medzi mnohých prorokov, ktorí čakajú na Pravdu a na vedenie. Si veľmi milovaný, Môj drahý syn a žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Z tohto požehnania pochádza trojnásobné požehnanie od Otca i Syna i od Ducha Svätého. Panna Mária prichádza dopredu. Pobozká Ježiša na líce:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn William, budúci vikár Božieho domu na Zemi“

„Teraz to už dlho nebude trvať, drahý synu, lebo čas ide veľmi rýchlo dopredu, aj keď ťa nepriateľ držal v reťaziach, ale nepriateľ bude porazený a ty budeš na slobode, lebo je toho veľa čo robiť, Môj Svätý syn, aby obnovil Cirkev Svätej Matky, lebo František, rímsky biskup, spôsobil v Cirkvi Svätej Matky veľa zmätku a on ju zvrhne.“

„JA, Kráľovná Neba a Zeme, ťa vychovávam, Môj synu, aby si obnovil Cirkev Svätej Matky v jej poslednej hodine.“ Toto je čas veľkej skúšky pre naše deti a keď táto skúška prejde, budú nasledovať ďalšie skúšky, až do Veľkej vojny, ktorá príde. Ale táto vojna bude trvať iba veľmi krátko, lebo zahynie mnoho miliónov Našich detí, ale potom prinesiem Veľké Varovanie, ktoré prinesie život späť do Cirkvi a miliardy duší budú obrátené na Pravdu. Toto, Moje deti, bude posledným bojom Cirkvi Svätej Matky, lebo je to antikrist dostaneš slobodu pokúšať ľudstvo, aby ho nasledovalo, ale ty, Môj Svätý syn, sa mu postavíš proti a budeš viesť Cirkev Svätej Matky – aj keď to bude veľmi ťažké – ale ty Cirkev dovedieš ku konečnému víťazstvu.“

„Modlite sa, Môj synu a drahé deti, modlite sa za hlásanie poslednej dogmy, Sprostredkovateľky všetkých milostí a Spoluvykupiteľky a Orodovníčky, lebo práve v tejto veľkej dogme bude Cirkev posilnená a bude niesť Kríž do poslednej chvíle.“

„Ty, Môj drahý syn, si tajomný manžel Môjho Srdca a skrze Trojitú zmluvu, ktorú nosíš a budeš nosiť, aby si vstúpil do večnej blaženosti, prinesieš svetu ovocie a radosť – a neboj sa, drahý syn, čo sa stane s Austráliou a mnohými časťami sveta. Modlite sa, drahé deti, modlite sa.“

„Milujem vás, drahé deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Svätý Jozef prichádza so svätým Michalom, svätým Petrom a svätým Pavlom. Svätý Jozef nás žehná:

SVÄTÝ JOZEF: „V mene Otca a Syna i Ducha Svätého.“

„Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn William.“ Dnešok je pre nás v Nebi veľkým a radostným dňom, leboBoh vám vo svojej veľkej múdrosti dal Trojitú zmluvu, ktorá je požehnaním pre každú dušu a časom Božie deti tento dar pochopia. Musíš nabrať odvahu, Môj synu, lebo Boh má veľkú múdrosť a porozumenie tomu, čo pre teba robí.“

„Veľmi ťa miluje Nebo, Môj drahý William.“ Neboj sa, lebo všetko, čo ti Nebo povedalo po mnoho rokov, sa zavŕši veľmi skoro a JA, Svätý Jozef, Som ti ponúkol, že budem vždy tvojím patrónom a ochrancom a milujem ťa, drahý brat a žehnám ti: meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Vidím Svätého Michala a Svätého Amor Dei – pozdravujú ma a ďakujem im, Svätý Peter a SvätýPavol držia jeden kľúč pápežstva. Svätý Michal hovorí:

SVÄTÝ MICHAL: „Tieto Kľúče od Cirkevného kráľovstva ti boli dané už dávno a veľmi skoro sa stanú tvojim štandardom, lebo budeš Peter II. – Malý Abrahám.“

WILLIAM: Svätý Peter a Svätý Pavol ma žehnajú svojimi krížmi:

SVÄTÝ PETER A SVÄTÝ PAVOL: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš teraz hovorí:

NÁŠ PÁN: „Vidíš, Môj milovaný syn, My z Neba na nič nezabúdame, lebo to, čo bolo sľúbené, bude dodržané a My z Neba ti žehnáme, Môj synu, aby sme ťa posilnili, lebo veľmi skoro budeš oslobodený a sila ti budedaná: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš a Mária so Svätým Michalom Anjelmi a Svätými robia znamenie kríža: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

SVÄTÝ JOZEF: „Ďakujem ti, Môj syn a JA ti žehnám; buď silný.“

WILLIAM: Ježiš sa neobracia chrbtom, ale pohybuje sa pomaly dozadu so Svätými a Anjelmi. Existuje veľa, veľa anjelov, ktorí sa teraz spojili s Nebom, keď sa vracajú späť do Bieleho kríža. Ježiš povedal, že Biele kríže sú tu na to, aby sa dali Božiemu ľudu.

https://littlepebble.org/2021/07/04/message-831-3-july-2021/