Message 843 (in Slovak) – 21 May 2022

Správa 843 – 21. mája 2022 15. júna 2022 — 14:52 Doručené

POSOLSTVO, KTORÉ POSLALA NAŠA PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI 21. MÁJA 2022

Chcem ti oznámiť Veľkú milosť – Traja Veľkí anjeli, ktorí prišli so Mnou, budú tvojou obranou a tvojím víťazstvom, keď budeš postupovať smerom k tvojej Veľkej úlohe zástupcu Svätej Matky Cirkvi.

WILLIAM: Je to Jej zasvätenie Posledného veľkňaza našej Svätej Matke, ktorá je Matkou Božskej Lásky, je (……). Panna Mária stojí v bode s tromi archanjelmi stojacimi nad ňou a po Jej boku. Panna Mária ma pozdravuje a hovorí:

NAŠA PANI: „Žehnám ťa, Môj sladký manžel Môjho Nepoškvrneného Srdca v tento sviatok, ktorý je Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu drahý. Buď v pokoji a vedz, že ťa veľmi milujem a chcem ti oznámiť veľkú milosť. 1 júna budeš mať skvelý (……). Vedz, milý synu, bude to začiatok tvojho Veľkého víťazstva.“

„Umiestnila Som troch veľkých anjelov, ktorí prišli so Mnou, ktorí budú tvojou obranou a tvojím víťazstvom, keď budeš postupovať smerom k tvojej veľkej úlohe od Môjho Božského Syna, Ježiša, a to je posvätná úloha ako námestníka – ako Petra II. Svätej Matky Cirkvi.“

„Buď v pokoji a vedz, že JA, ako tvoja Svätá manželka pod Najsvätejšou Trojicou, ťa povediem a dám ti rovno (….) v pokoji, Môjho Svätého Syna a zostaneš blízko Môjmu Srdcu, ktoré ťa (miluje…) nesmierne na svoje výročie 40. narodenín, daru, ktorý sme ti dali JA a Môj Božský Syn – všetci dostávajú veľkú odmenu a požehnanie.“

„Milujem ťa, milý synček, bozkávam ťa a ďakujem ti za tvoju lásku a oddanosť. Žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem, že veríš. Som tvoja Svätá Matka, Mária.“

WILLIAM: Panna Mária s tromi archanjelmi žehnaj nám:

NAŠA MÁRIA A ARCHANJELI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Biely kríž svietil.

Poznámka: Chýbajú diely. Zátvorky označujú informácie, ktoré nie sú k dispozícii.

https://amordei.net/2022/06/15/message-843-21-may-2022/