Message to Bright Star and Firelily (in Slovak) – 7 January 2023

Message to Bright Star and Firelily (in Slovak) – 7 January 2023

Správa pre Bright Star a Firelily – 7. januára 2023 19. januára 2023 — 13:32 Doručené POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA A NAŠEJ PANI SKRZE JASNÚ HVIEZDU BOŽEJ LÁSKY A OHNIVEJ ĽALIÍ V KANADE 7. JANUÁRA 2023

JASNÁ HVIEZDA: Od druhej dekády ruženca vyrástol biely kríž spoza sochy Panny Márie Lurdskej a vzniesol sa vysoko do Neba. Je veľmi obrovský a zaberá veľkú časť oblohy a steny tu nie sú, preto vidím von. Stred kríža sa otvoril a prešlo veľa, veľa anjelov. Prešli po celom pozemku a obsadili všetky miesta tu. Ďalej vidím prichádzať svätých, prvý prichádza Páter Pio. Vidím pápeža Jána Pavla II., vidím Svätého Petra, vidím mnohých pápežov, ktorí odišli na miesto svojho odpočinku. Je to naozaj krásne a slávnostné, keď sa zhromažďujú okolo pozemku. Teraz vidím prichádzať Svätú rodinu, Panna Mária drží v náručí Dieťa Ježiš. Je o niečo starší, ako bol na Vianoce. Sedí (tak trochu) na náručí Panny Márie. Svätý Jozef je hneď vedľa Panny Márie a oni zostupujú, sú tesne nad sochou Panny Márie Lurdskej. Matka sa obzerá všade naokolo na prítomných a Matka podala Ježiška Svätému Jozefovi. Teraz Matka dvíha ruku aj Ježiško a Svätý Jozef nás žehnajú, ako to robí Matka.

NAŠA PANI: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem Ťa Jasná hviezda Božej Lásky a ešte raz Ti ďakujem za Tvoje skutočné „áno“. V tomto roku sa toho veľa odohrá, Moje deti. Žiadam vás, aby ste sa modlili, modlili sa, aby Spravodlivá ruka Otca teraz prejde zemou a ľudstvo postihne mnoho spustošení, lebo sa rozhodli obrátiť chrbtom k svojmu Bohu a rozhodli sa nedbať na Slová ich Matky. Prosila Som vás, deti Moje, počas týchto mnohých rokov, aby ste dbali na Moje Slová a obrátili sa späť k vášmu Bohu, ale tieto slová padli (dopadli) na hluché uši a teraz Otec povedal, stačilo. S privedením Benedikta k Otcovi sa teraz svetlo v Cirkvi zmenšilo. František teraz zničí Cirkev zvnútra. Ach deti Moje, požiadala Som vás, aby ste sa modlili, aby sa to nestalo všetkým Mojim deťom, čo je teraz v rukách Otca. Moje deti Cirkev Môjho Syna pôjde do hlbokej temnoty, iba Moji vyvolení, ktorí požiadali o svetlo, uvidia veci v Cirkvi Môjho Syna, ktoré nie sú od Boha. Toľko Mojich detí bude teraz potrebné urobiť pre Cirkev Môjho Syna a pre česť a slávu Božiu.

Váš svet Moje deti budú veľa trpieť, lebo ste ich neposlúchli. Ďalšie uzamknutie je na ceste Moje deti. Ste pripravení, pripravili ste sa tak, ako vás to počas všetkých tých rokov žiadala vaša Matka? Zatiaľ je čas, na ktorý ste sa pripravovali. Ó, deti Moje, modlite sa za Kanadu, lebo vás postihne veľa utrpenia. Modlite sa za Spojené štáty, lebo budú napadnuté a príde na nich aj veľa utrpenia. Modlite sa za Kaliforniu, Moje deti, lebo budú veľa trpieť. Žiadam vás, Moje deti, aby ste si udržali Austráliu vo vašich každodenných modlitbách sa na tento Národ chystá veľa katastrofy, lebo sa obrátili chrbtom k Môjmu prorokovi a obrátili sa chrbtom k svojmu Bohu. Teraz ich Boh povolá k súdu Moje deti. Moje deti, prosím, modlite sa, modlite sa, modlite sa čo najviac, veľa duší v tomto roku zomrie, veľa duší nie je pripravených. Vo vašej láske, deti Moje, vás žiadam o modlitbu a obetu. Žehnám vám, deti Moje. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JASNÁ HVIEZDA: Svätý Jozef teraz položí dieťa Ježiško a Náš Pán prichádza ku mne. Pobozká ma na čelo, urobí mi na čelo znak kríža a vráti sa dopredu. Náš Pán sa na mňa práve pozerá, ale zdá sa, že jeho pohľad preniká priamo skrze mňa. Náš Pán iba čaká.

Môj Ježišu, Tvoj námestník ma požiadal, aby som Ti dnes priniesla jeho lásku. Požiadal ma, aby som Ti povedala, Môj Pane, že sa usiluje splniť všetko, čo si od neho žiadal. Náš Pán sa stáva veľmi žiarivým a ja som sa pýtala nášho Pána. Váš vikár tak veľmi trpí, Môj Bože, mohol by si mu priniesť trochu útechy a odpovedať na otázku, ktorú sa pýtal? Panna Mária zdvihla svoj plášť a ja vidím posledného vikára, je oblečený v bielom. V ruke drží palicu, pripomína mi palicu Svätého Jozefa, je ako hnedé drevo, stúpa a zatáča sa. A na krku má krucifix, sväto benediktský krucifix a vikár ide pred Nášho Pána a kľačí. Keď to robí, Náš Pán sa stáva oveľa brilantnejším. Je to ako keby všade blikali slnečné svetlá. Prichádza od Neho a z Jeho Srdca je lúč, ktorý dopadá na Vikára. Je to také krásne na pohľad. Náš Pán dvíha svoju ruku a žehná.

NÁŠ PÁN:V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes prichádzam, syn Môj, lebo viem všetko, čo je v tvojom srdci, žiadam vás, aby si zachoval pokoj, Môj syn, vo svojom srdci, lebo všetko sa teraz naplní vôľou Božou. Ty, Môj syn, sa nemusíš trápiť, lebo zostaneš slobodný, lebo Boh má teraz pre teba veľa práce. Môj syn buď si istý, že som vždy po tvojom boku. Dôveruj svojmu Bohu, Môjmu synovi, keď splníš všetko, čo od teba chcem. Ó, syn Môj, žiadam vás, aby si postupoval rozvážne a pomaly, lebo toto je cesta Mojej Cirkvi. Buď v pokoji Môj syn, lebo mám pre teba veľa práce, ale budeš mať veľa pomocníkov, aby ti pomohli. Lebo ste už videli, že mnohí sa vracajú do stáda. Obrátim srdcia tých, ktorí boli tak dlho zatvrdnutí. Buď v pokoji Môj syn, lebo sa čoskoro vrátiš domov. Veľa sa tiež odohrá vo svete a mnohí vás budú kontaktovať, syn Môj, aby si viedol. Milujem vás Syn Môj a žehnám vás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JASNÁ HVIEZDA: Ježiš tu teraz obišiel ľudí, každého pobozkal (a) urobil znak kríža na ich čelo a je späť vpredu.

NÁŠ PÁN: Vy, Moji verní, buďte v pokoji, lebo budete vedieť všetko, čo musíte dosiahnuť, aj keď budete nasledovať Môjho vikára. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JASNÁ HVIEZDA: Náš Pán sa vrátil k Svätému Jozefovi a On zdvihol nášho Pána a Náš Pán si iba sadol na Jeho rameno. A Matka vykročila vpred a znova nás požehnala. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

NAŠA PANI: Ďakujem vám, deti Moje, za vaše fiaty, ktoré Som vložila do svojho Srdca a ochránim ich pred zlým, aby ste splnili všetko, čo od vás Boh žiada. Buďte v pokoji Moje deti, lebo váš Boh nikdy nežiada viac, ako môžete uniesť. Milujem vás, deti Moje, a žehnám vám. A zostanem tu až do konca modlitieb. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

FIRELILY: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Keď sme sa modlili ruženec, celé toto miesto sa tu zmenilo a videla som nás všetkých tu, naše rodiny a ďalších, ktorí odišli so svojimi rodinami a boli sme vo Svätej Novej Ére. Toto miesto bolo vo Svätej Novej Ére, úplne sa zmenilo, bolo také krásne. Krásna zelená tráva s kvetmi, aké som ešte nevidela. Stromy, ktoré boli také krásne, iba neboli ako tie stromy tu, boli dokonalé. Boli tam malé potôčiky, bolo to ako mierne kopce, skrze to pretekali potôčiky s mostíkmi. V diaľke bol krásny kostol, ktorý bol obrovský, ale bolo tam dosť miesta a boli sme tam všetci a bolo to také pokojné. Bolo cítiť toľko lásky, videla som to medzi nami, boli sme tak šťastní, a toto je odmena, ktorá príde, keď sa budeme usilovať vpred a dosiahnuť ten cieľ, ktorý teraz vidíme v diaľke.

Vidím, ako listujú stránky kalendára. Nie je to veľmi ďaleko, Moje deti tu a na celom svete. Iba pokračujte v tom, čo robíte a viac, viac sa modlite, robte viac, buďte milosrdnejší ku všetkému, čo stretnete, milujte sa navzájom. Toto mi povedala Panna Mária, aby som urobila, to nie sú moje slová, hovorím iba to, čo mi bolo dané. To je všetko na teraz. Pokračujte v našich modlitbách. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

See https://amordei.net/2023/01/19/message-to-bright-star-and-firelily-7-january-2023/