A World War you can Stop (in Tagalog) – 28 April 2022

WILLIAM COSTELLIA: “Aking Mahal na Pangulong Putin, binabati kita sa Pangalan ni Hesus - isang Maluwalhating Persona na iyong iginagalang. Pagkatapos mapanood ka sa pagpapatakbo ng iyong minamahal na bansa, Rusiya - isang lupain na inilaan sa Banal na Birheng Maria - Aking may napanood ng may malungkot na puso na kung bakit mo sinalakay ang isang minamahal na bansa ng Ukraina …”

Continue reading

A World War you can Stop – 28 April 2022

WILLIAM COSTELLIA: “My Dear President Putin, I greet you in Jesus’ Name - a Glorious Person whom you respect. After watching you run your beloved country, Russia - a land dedicated to the Holy Virgin Mary - I have watched with a sad heart as to why you have attacked a beloved country of Ukraine …”

Continue reading