Roman Order Revelations (in Slovak) – 7 June 2020

Rímsky rád Matky Spoluvykupiteľky Nedeľa 7. júna 2020 Sviatok Najsvätejšej Trojice Odhalenie. Kardinálom, biskupom, kňazom, diakonom, pre rehoľníkov mužov a žien, do všetkých spoločenstiev na celom svete, Všetkým Rímokatolíkom, Au Petit Reste, Všetkým dušiam dobrej […]

Continue reading